TÍNH PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN

Bảo lãnh Ngân hàngVietcombank
Các khoản thuế, phí liên quan đến mỗi căn hộ Quỹ bảo trì: 2% giá bán căn hộ trước VAT
Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT): 10% giá bán căn hộ (không bao gồm phí bảo trì), sau khi trừ VAT tiền đất.
Thuế Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu: 0.5% giá trị căn hộ
Thuế thu nhập cá nhân (Bán lại): 2% giá trị bán lại
Thuế thu nhập cá nhân (Cho thuê): 5% VAT & 5% Thuế thu nhập cá nhân trên tổng doanh thu
Giấy phép thuế kinh doanh: 1 triệu VNĐ/năm nếu thu nhập từ việc cho thuê vượt quá 1,5 triệu/tháng
Lưu ý: Các khoản thuế và chi phí phía trên có thể thay đổi tùy thuộc và các cơ quan có thẩm quyền.
Quỹ bảo trìQuỹ bảo trì được tính bằng 2% Giá trị căn hộ trước VAT và được sử dụng như quỹ của tòa nhà để sửa chữa, nâng cấp và bảo hành tòa nhà.